Avís legal

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (coneguda com LSSI), així com altres normes que tenen una aplicació legal, es comunica als usuaris d’aquest web les dades d’informació general següents.

La pàgina web www.cannatzaret.cat  i el nom de domini cannatzaret.cat són gestionats per Elisabet Vilaplana Gómez que exerceix les funcions de titular del web i prestador dels serveis de la societat de la informació, en endavant el Responsable legal. 

Elisabet Vilaplana Gómez està domiciliada a Plaça Major 4, 08460 de Santa Maria de Palautordera, amb NIF 46649604S. 

El fet d’accedir i participar en aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació de la política de privacitat.

1. Acceptació de les condicions d’ús

L’ús del web www.cannatzaret.cat implica que l’usuari coneix i accepta plenament els advertiments legals i les condicions vigents en cada moment que hi accedeix, els quals s’especifiquen a continuació. Així mateix, la utilització d’alguns serveis determinats que aquest lloc oficial posa a disposició dels usuaris pot estar sotmesa a condicions, advertiments o instruccions especials, que també hauran de consultar i acceptar sense reserves.

Gratuïtat de l’accés

La utilització del lloc oficial www.cannatzaret.cat  té caràcter gratuït. No obstant això, en el cas que s’ofereixi algun servei en el web, que requereixi realitzar una contractació prèvia, aquest pot estar condicionat al pagament d’un preu, actualment o en el futur, cosa que s’indicarà convenientment en les condicions de venda.

Propietat intel·lectual i modificacions per part d’usuaris

Aquesta pàgina web es troba protegida per les lleis de propietat intel·lectual i industrial (d’ara endavant, “els Drets”), així com que aquests Drets són vàlids i estan protegits en tots els mitjans existents en l’actualitat o que es desenvolupin en un futur. L’usuari accepta que l’ús del contingut està subjecte i es regeix per aquestes normes, a més a més pels drets, així com per les lleis de la propietat privada aplicables en la legislació vigent.

Amb caràcter general, no es permet als usuaris la modificació de les pàgines que constitueixen el lloc web www.cannatzaret.cat  ni dels seus continguts.

El Responsable legal es reserva el dret de modificar les pàgines i continguts del seu lloc web, així com les condicions d’ús, i a publicar-ho en aquest mateix lloc web.

Restriccions d’accés i ús

La utilització del lloc oficial del Responsable legal haurà d’obeir al contingut d’aquestes condicions generals i de qualsevol de les disposicions legals aplicables.

El Responsable legal es reserva el dret unilateral de denegar l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin aquestes condicions d’ús i privacitat.

2. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

El Responsable legal no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts al web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir a través dels enllaços.

El Responsable legal  declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

El Responsable legal no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web del  Responsable legal no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

El Responsable legal  no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.